Ändamålet med vistelsen? Existens

Klicka för förstoring.

1860 avskaffades passtvånget i Sverige, vilket gjorde det enklare för folk att resa både inrikes och utrikes. Fram till början av 1900-talet var invandringen till Sverige inte särskilt stor, istället var det svenskarna som emigrerade till andra länder. Cirka en miljon människor utvandrade från Sverige till Amerika. Men i början av 1900-talet började det komma flyktingar från framför allt Ryssland, där det rådde stor politisk oro. Under första världskriget 1914-1918 ökade flyktingströmmarna i Europa och många passerade genom Sverige. Med ökningen följde vad som upplevdes som ett större övervakningsbehov och en ökad misstänksamhet mot flyktingarna. 1917 beslutade Sverige att människor behövde visa pass för att få resa in i landet igen, efter 57 passfria år. Året därpå bestämde myndigheterna att alla utländska personer som redan bodde i Sverige skulle få sin rätt att vistas här omprövad.

Under perioden 1918-1924 var migranter som saknade pass tvungna att ha en uppehållsbok för att få stanna i Sverige. Polisen samlade in information om de sökande för att avgöra om de uppfyllde kraven på att kunna försörja sig själva. De som sökte uppehållsbok fick ange referenser som kunde intyga att de var skötsamma, och redovisa hur många rum de disponerade.

De förändrade reglerna ledde till att personer som bott hela eller större delen av sina liv i Sverige, men inte var svenska medborgare, plötsligt blev tvungna att söka tillstånd för att få stanna kvar. Bland dessa var Salomon och Dorothea Liebermann med sexårige sonen Paul Henry. Salomon, med hemort Tykocin i östra Polen, hade vistats i Sverige sedan 1905, hans hustru och son hela sina liv. Nu hade de bosatt sig på Södra Förstadsgatan 56 i Malmö, Salomon uppgav att han var handelsagent till yrket. Anledningen till att de inte hade pass, angav de var på grund av svårigheter att erhålla pass från nuvarande ryska regeringen. Ändamålet med vistelsen? Existens.

En knapp månad efter att ansökan fyllts i, utfärdades uppehållsbok att gälla ”tills vidare” för familjen Liebermann.

Ansökningar om uppehållstillstånd och passhandlingar finns framför allt på Riksarkivet i Stockholm. Ett mindre antal ansökningar i form av kopior finns emellertid i Malmöhus läns landskanslis arkiv på Landsarkivet i Lund.

Klicka för förstoring.


Källa:

Landsarkivet i Lund: Malmöhus läns landskanslis arkiv, E XVIII b: 2 (Ansökningar om uppehållstillstånd m.m., inkomna från polismyndigheter). Fotograf okänd


Lästips!

  • Hallberg, Lars (2017): Källor till invandringens historia i statliga myndigheters arkiv 1840–2000
  • Reuterswärd, Elisabeth (1995): Att söka sina utländska rötter – En vägledning till källor om invandring i svenska statliga myndigheters arkiv under 1900-talet
  • Reuterswärd, Elisabeth & Svenson Anna (2003): Utländskt ursprung: söka och finna i svenska arkiv
  • Stockholmskällan: Migration i Stockholm