Elsäkerhetspropaganda från Statens elektriska inspektion

Statens elektriska inspektion startade 1903. Myndigheten lydde under Kommerskollegium, som kunde skicka ut inspektörer för elsäkerheten. År 1919 föreskrevs att elektriska installationer endast fick utföras av behöriga installatörer godkända av Kommerskollegium. Verksamheten var ursprungligen förlagd till Stockholm, och delades i fyra distrikt först 1965. Södra distriktets kontor fanns i Hässleholm. Kommerskollegium var central myndighet fram till 1970-talet. Efter att därefter ha legat under flera andra myndigheter bildades Elsäkerhetsverket, som tog över större delen av elektriska inspektionens uppgifter 1993.

Trots att distrikten bildades först 1965, har i deras arkiv kommit att ingå även äldre handlingar från respektive område. Bland dessa finns en stor mängd koncessionshandlingar, men även mer kuriösa inslag som dessa propagandateckningar för elsäkerhet, troligen från 1920- eller 1930-talet.


Källa:

Landsarkivet i Lund: Statens elektriska inspektion. Södra distriktets arkiv, F 11:1 (Diverse ämnesordnade handlingar)