Varmed har du sysselsatt dig under sommarlovet?

Klicka för förstoring.

Vad lärde eleverna sig på Katedralskolan i Lund, då kallat Lunds högre allmänna läroverk, under ett år i ”första ringen” för drygt 100 år sedan?

Uppsatsämnena i modersmålsundervisningen är särskilt intressant läsning – här finns en uppsjö ämnen från ”Uppkomsten och utvecklingen av det andliga ståndet i Sverige före år 1300” via ”En timmerstocks öden” och ”Våra dagars samfärdsel” till det klassiska ”Varmed har du sysselsatt dig under sommarlovet?”.

Vid läroverken kunde eleverna vid denna tid välja mellan två bildningslinjer, latinlinjen och reallinjen, vilka omfattade tre eller fyra ettåriga klasser, så kallade ”ringar”. Studierna avslutades normalt med studentexamen. Efter 1966 kallades motsvarigheterna i stället årskurs, även om benämningar som ”första ring” levde kvar i folkmun långt efter.

Klicka för förstoring.


Källa:

Landsarkivet i Lund: Katedralskolans i Lund arkiv, F III b: 7 (Årsredogörelser)


Om skolarkiv

1842 beslutade riksdagen om allmän folkskola och skolplikt infördes. Kyrkan var till en början huvudman för folkskolan, men under 1900-talets första årtionden övertog kommunerna ansvaret. Äldre uppgifter finns alltså i kyrkoarkiven, medan de nyare delarna av folkskolornas arkiv finns i kommunarkiven.
I städerna fanns redan långt före den allmänna folkskolans tid läroverk, vissa mycket gamla, såsom Katedralskolan i Lund.
1966 omvandlades läroverken till kommunala grundskolor och gymnasier och handlingar efter denna tid finns i kommunarkiven.


Lästips!