Ombyggnad av Kattarps station

Klicka för förstoring.

I årsredovisningarna från Baningenjören i SJ:s 12:e bansektion finns uppgifter om de investeringar och arbeten som gjorts i distrikten under året, ofta tillsammans med vackra fotografier. 1916 byggdes växelförreglingen om i Kattarp. Ett ställverkshus och en kur för blockapparaten uppfördes. Förregling av en växel innebär att den blockeras från att lägga om. Ställverkshuset fungerade som en central där växlar och semaforer kunde läggas om så att man inte behövde gå hela vägen ut till objektet för att göra det.
Idag är både stationshuset och ställverkshuset rivna sedan länge.


Källa:
Landsarkivet i Lund: Baningenjörens i SJ:s 12:e bansektion arkiv, B 1: 1 (Årsrapporter). Fotograf okänd.