”Ute hänger den skånska foggen som en gardin…” – Deklarationstider på Kamerala avdelningen

I februari 1937 sitter bokförare Mårtensson på Sockerbolagets huvudkontor i Malmö och skriver till sin vän Yngve, som verkar ha fått arbete på Lidköpings sockerfabrik. Brevet, som egentligen är ett följebrev till en konfidentiell deklarationskopia, ger en ögonblicksbild av en fridfull kontorstillvaro en dimmig vinterdag.

Broder Yngve.
Jag sitter alltså nu inne hos Marianne, rum 73, 3:e vån. Kamerala avdelningen är en fridens boning, livet pulserar så lugnt och skönt. Ute hänger den skånska foggen som en gardin, det är nästan spöklikt med tänd gatubelysning redan klockan tre. Men Du vet hur det hela ser ut, så jag behöver ju egentligen inte svamla. Du har ju varit länge – men likväl alltför kort – i det landet Gosen.

Brevet avslutas:

Just nu formar lilla Marianne sina läppar till ett leende och ett från hjärtat kommande ”hälsa Yngve”. Jag instämmer. Nisse

Klicka för att läsa hela brevet.


Källa:

Landsarkivet i Lund: Lidköpings sockerfabriks arkiv, F 4: 14 (Ämnesordnade handlingar av skilda slag). Fotot visar hålkortsmaskinen och arbetsplatser på Sockerbolagets statistiska avdelning i Arlöv, och kommer från Svenska Sockerfabriks AB. Reklamarkivet, C: 705 (Fotografier). Fotograf: Jaerke Foto, Malmö.


Om arkiv från Sockerbolaget
Svenska Sockerfabriks AB, Sockerbolaget kallat, bildades 1907 som en sammanslagning av flera svenska sockerbruk och -raffinaderier. SSA blev ledande i Sverige och den sista nationella konkurrenten, Mellersta Sveriges Sockerfabriks AB, uppgick i SSA 1936.
Hos Landsarkivet i Lund finns arkivbestånd från såväl Sockerbolagets huvudkontor som alla sockerbruk som ingick i bolaget. Arkiven innehåller information om produktion, försäljning, forskning och mycket annat. I respektive fabriks arkiv finns ofta förteckningar över anställda, handlingar som skildrar fabrikernas roll i lokalsamhällena, ritningar med mera.

 

Lästips!
  • Darphin, Jean-Paul (1994): Sockrets katedraler: en studie av sockerindustrins historia och arkitektur
  • Kuuse, Jan (1982): Sockerbolaget Cardo 1907-1982
  • Torell, Ulrika (2015): Socker och söta saker: en kulturhistorisk studie av sockerkonsumtionen i Sverige