Som karta

De 100 händelserna har markerats så geografiskt precist som möjligt, i vissa fall är det oklart var i orten händelsen utspelar sig, i andra fall framgår gata. Fem geografiskt oklara punkter har placerats i havet söder om Sölvesborg!