Etikettarkiv: blekinge

”…qwarlåtenskapen efter Iungfru Ingeborg Ring, som den 16. sidstledne februarii, med döden afled…” 

Klicka för förstoring. År 1809 den 2. Iunii, förrätta- des laga Bouptekning, uppå qwar- låtenskapen efter Iungfru Inge- borg Ring, som den 16. sidstledne februarii, med döden afled, och ef- terlämnade inga andra, eller flere arfwingar, än hennes, den 28.de förutgående Ianuarii, äfwen med döden afgångne Broder, Snic- kare Åldermannen, mäster Da- niel Iohansson Rings, … Fortsätt läsa ”…qwarlåtenskapen efter Iungfru Ingeborg Ring, som den 16. sidstledne februarii, med döden afled…” 

”Årligen före jul lämnas oss kontant tio kronor” – ett undantagskontrakt i Abborremåla

1918 registrerades ett undantagskontrakt i Bräkne häradsrätts inteckningsprotokoll i samband med en fastighetsöverlåtelse. Kontraktet, som gäller Abborremåla nr 1 1/6 mtl i Ringamåla socken, är formulerat 15 år tidigare, strax innan Arvid och Berta Perssons son John Emanuel Arvidsson skulle gifta sig med Jenny Karolina. I det detaljerade kontraktet regleras balansen mellan självständigt hushåll och … Fortsätt läsa ”Årligen före jul lämnas oss kontant tio kronor” – ett undantagskontrakt i Abborremåla

Karlskrona musikförening går miste om en jubileumsfest

Klagomål på brevbäringen är ett aktuellt ämne, men tydligen inte ett nytt. I mars 1945 skriver ordföranden i Ronneby musiksällskap ett besviket brev till Posten i Karlskrona: Ronneby musiksällskap lade här den 15/3 1945 i brevlåda ett vanligt brev med adressen: Karlskrona musikförening, Mus:dir. B Driving, Karlskrona. Kuvertet kom Driving tillhanda måndagen 19/3 men är … Fortsätt läsa Karlskrona musikförening går miste om en jubileumsfest

Ett prydligt och monumentalt tingshus

Klicka för förstoring Brevet från arkitekt Erik Gunnar Asplund till häradshövdingen 1919 är fyllt med praktikaliteter: trappans bredd, ventilationsfrågor, snickeriritningar för entreprenadens utfärdande. En bunt med handskrivna brev på arkitektens brevpapper finns bland handlingarna som rör Listers häradsrätts nya tingshus i Sölvesborg. De ger en viss uppfattning om diskussionerna som föregick det färdiga tingshuset, och … Fortsätt läsa Ett prydligt och monumentalt tingshus

Kronoarbetskarlen No 217 Bengtsson försöker rymma

Klicka för att se hela sidan I augusti 1879 hölls ett förhör angående ett rymningsförsök från kronoarbetskårens fjärde stenbrott på Tjurkö. Sergeant Lavergren berättade att, då han i går såsom yttre jourhafvande kommit till 4de brottet, Waktk. Eriksson sagt till honom: ”derborta går en karl, som jag icke tror är någon fripasserare, utan en som … Fortsätt läsa Kronoarbetskarlen No 217 Bengtsson försöker rymma

En utmärglad fux i Blekinge

1894 kallas länsveterinär Per Englesson till Möllegården utanför Rödeby för besiktning av djurplågeri. Hästen, ett omkring 20 år gammalt sto, till färgen fux med stjärn, var i hög grad magert och hade ett skafsår af omkring 3 cms genomskärning å ena bogspetsen samt företedde dessutom stark öfverkotning båda bak. På grund af alla dessa omständigheter … Fortsätt läsa En utmärglad fux i Blekinge

”Gruppvis samtalande och diskuterande, tidnings- eller annan läsning i verkstäderna eller å bruksområdet är under arbetstiden ovillkorligen förbjuden”

Hur såg arbetsuppgifterna ut vid Kockums järnverk i Kallinge i början på 1900-talet? En lista över verkstads- och smidesarbetare, som deltagit i en blockad 1903 utan att bli avskedade, ger några exempel. Frans Sandberg, järnsvarvare (Anställd i Bolagets tjänst öfver 30 år) – Vandringsgods, diverse gröfre svarfning, såsom axlar, remskifvor m.m. John Olsson, gängare (Anställd … Fortsätt läsa ”Gruppvis samtalande och diskuterande, tidnings- eller annan läsning i verkstäderna eller å bruksområdet är under arbetstiden ovillkorligen förbjuden”

Fri från livsfarlig och smärtsam sjukdom

Innan Försäkringskassan började hantera sjukhjälp fanns det i Sverige mindre, frivilliga sjuk- och begravningskassor. De äldsta bildades under 1870-talet, även om hantverksskråna också långt tidigare haft en tradition om att ta hand om sina medlemmar vid begravning och sjukdom. 1891 kom den första sjukkasselagen och sjukkassor som registrerade sig hos myndigheterna kunde få statliga bidrag. … Fortsätt läsa Fri från livsfarlig och smärtsam sjukdom

”Fritid, när skulle vi ta den?”

1945 genomförde Statens Forskningskommitté för Lantmannabyggnader en bostadsvaneundersökning. Hundratals hushåll i alla landskap inventerades enligt förtrycka formulär. Formulärsvaren ger en unik, detaljerad bild av lantbrukarbostäder på 1940-talet, ofta med mycket dålig standard, men även av sociala omständigheter – hur arbetsdelningen ser ut, var man sover, var man umgås, hur tvätt, bakning och andra sysslor går … Fortsätt läsa ”Fritid, när skulle vi ta den?”

Handelsidkande Qvinnor i Carlskrona

1846 ersattes skråväsendet i Sveriges av en Fabriks- och Hantverksordning och en Handelsordning. Skråna omvandlades till hantverksföreningar, som samlade och granskade de som ansökte hos magistraten om att bedriva en borgerlig näring. Det gamla förbudet mot att bedriva flera hantverk försvann, och det blev enklare att avlägga mästarprov. Kvinnor kunde fortfarande inte bli mästare eller … Fortsätt läsa Handelsidkande Qvinnor i Carlskrona