Etikettarkiv: 1810-tal

”…utbedja sig ödmjukast att för honom blifva förskont…”

Klicka för förstoring. Landskansliet uppmanade församlingarna att inkomma med uppgifter om fattiga och lösdrivare, och kyrkoherden i Kverrestad och Smedstorp svarade med följande upplysningar om en icke önskvärd sockeninvånare 1816: Efter för detta gifven hög befallning får jag härmed i dju- paste ödmjukhet vid handen gifva, att vid efterfrågan å utlyste Sochnestämmor i Qverrestads och … Fortsätt läsa ”…utbedja sig ödmjukast att för honom blifva förskont…”

”…qwarlåtenskapen efter Iungfru Ingeborg Ring, som den 16. sidstledne februarii, med döden afled…” 

Klicka för förstoring. År 1809 den 2. Iunii, förrätta- des laga Bouptekning, uppå qwar- låtenskapen efter Iungfru Inge- borg Ring, som den 16. sidstledne februarii, med döden afled, och ef- terlämnade inga andra, eller flere arfwingar, än hennes, den 28.de förutgående Ianuarii, äfwen med döden afgångne Broder, Snic- kare Åldermannen, mäster Da- niel Iohansson Rings, … Fortsätt läsa ”…qwarlåtenskapen efter Iungfru Ingeborg Ring, som den 16. sidstledne februarii, med döden afled…” 

”…hufwudsakeligen wid Klågerup wågade de upproriska göra motstånd, och acktade icke förmaningar…”

Det så kallade Bondeupproret eller Klågerupskravallerna hade flera orsaker. Det tidiga 1800-talet var en turbulent tid i Skåne. Enskiftesstadgan, som bröt upp byar och flyttade isär gårdar, bidrog till otrygghet. Dessutom hade kungen fått rätt att förstärka armén med hjälp av lejning, eller som det kunde bli i praktiken, lottning. De flesta landsbygdsbor som riskerade … Fortsätt läsa ”…hufwudsakeligen wid Klågerup wågade de upproriska göra motstånd, och acktade icke förmaningar…”

”Till äfventyrs torde han då wara bättre eller har Gud kallat honom hädan”

”På gjord föreställning af Pastor i Församlin- gen, öfverenskom och beslutade Socknemän- nen enhälligt, det skall Backstugusitta- ren Börje Jönsson wid N:o 1 [Lundenbr. Annusgården], bekomma 1 kappe korn af hwarje hel Gård och 8 [skilling] R.G. [riksgäld] likaledes af hwarje Gård eller Hemman, för det han 1/2 år, eller till nästa October må- nads … Fortsätt läsa ”Till äfventyrs torde han då wara bättre eller har Gud kallat honom hädan”