Kategoriarkiv: Kyrka

”Tävlingar och nöjes-tillställningar formligen haglar över trakten”

En källa till information om hur livet såg ut i en församling, är kyrkoherdens ämbetsberättelser som fylls i inför biskopens visitation. Här kan finnas uppgifter om nöjesetablissemang, arbetslöshet, frikyrkliga sammanslutningar, diakoni, gudstjänstvanor, nykterhetsarbete med mera. Kyrkoherde Jacob Marelius i Vallda församling uppger i en ämbetsberättelse från 1951 att vilodagen inte helgades som den borde: Vilodagen … Fortsätt läsa ”Tävlingar och nöjes-tillställningar formligen haglar över trakten”

”…en hop med ideer om Religionsfrihet, om Conventikelplakatets orättvisa…”

I domkapitlets handlingar rörande separatistiska rörelser finns handlingar och vittnesmål rörande skolläraren Mårten Carlsson i Baskemölla från 1853. Mårten Carlsson, född 1822 i Tolånga, var Baskemöllas första examinerade folkskollärare. Han hade flyttat till byn 1846, enligt husförhörslängden, och började som lärare i det nyuppförda skolhuset 1847. Fyra år senare blev hans väckelseverksamhet en fråga för … Fortsätt läsa ”…en hop med ideer om Religionsfrihet, om Conventikelplakatets orättvisa…”

Skolköksundervisningen i Åhus 

Bakverk, bakverk, bakverk… en av de mer lovande kassaböcker som skådats. Det rör sig om inkomster från skolköksundervisningen i Åhus församling 1928. Bland utgifterna finns sill, grädde, mjölk, fläsk, grönsaker, vinbär och kycklingar. Klicka för förstoring. Källa: Landsarkivet i Lund: Åhus kyrkoarkiv, L II a: 11 (Räkenskaper för skola) Om skolhandlingar i kyrkoarkiven Och hur … Fortsätt läsa Skolköksundervisningen i Åhus 

”…somblige blefue så förskräckte, att dhe intet annat wiste, än den ÿttersta dagen war förhanden”

I kyrkoböckerna har i många fall nedtecknats särskilt märkvärdiga händelser som skett i församlingen. I Hästveda finns en notering från 1691 om en jordbävning, som skrämde upp församlingens invånare rejält. Anmärkningen ”hor. 3” avser sannolikt klockan tre på natten. Klicka för att se hela uppslaget. Natten emillan d– 5: och 6: Februarij,x skedhe her et … Fortsätt läsa ”…somblige blefue så förskräckte, att dhe intet annat wiste, än den ÿttersta dagen war förhanden”

”Till äfventyrs torde han då wara bättre eller har Gud kallat honom hädan”

”På gjord föreställning af Pastor i Församlin- gen, öfverenskom och beslutade Socknemän- nen enhälligt, det skall Backstugusitta- ren Börje Jönsson wid N:o 1 [Lundenbr. Annusgården], bekomma 1 kappe korn af hwarje hel Gård och 8 [skilling] R.G. [riksgäld] likaledes af hwarje Gård eller Hemman, för det han 1/2 år, eller till nästa October må- nads … Fortsätt läsa ”Till äfventyrs torde han då wara bättre eller har Gud kallat honom hädan”

”En mycket sällsynt ålder i denna tid!”

Andreas Ehrensand, som var präst i Billinge och Röstånga socknar åren 1712-1752, skrev i dödboken kommentarer på latin om de avlidna. Om Elina Håkansdotter, avliden 1737 i Billinge by, skriver Ehrensand: Billinge: Gambla Smedje-qwinnan Johan Anderssons hustru Elina Hå- kansdotter war någon tid långt siuklig; dock slätt sängliggande 12 dygn; dödde natten emellan d. 4 … Fortsätt läsa ”En mycket sällsynt ålder i denna tid!”

“Begrofs i tysthet…”

Klicka för att läsa hela uppslaget. De äldre kyrkoböckerna kan ibland innehålla mer än bara namn och datum; i bästa fall fragment av människoöden. Den här födelse- och dödboken från Västra Nöbbelöv i början på 1800-talet är skriven av en person med osedvanligt prydlig handstil – sannolikt vicepastorn Christian Ödmann (1770-1840). Där berättas denna tragiska … Fortsätt läsa “Begrofs i tysthet…”

Hermansson vinner kyrkotävlingen

Under 1800-talets slut hade stadsdelen söder i Helsingborg växt sig stor och behovet av en ny kyrka ansågs stort. Kyrkorådet utlyste därför en tävling 1889. Vann gjorde arkitekt Gustaf Hermansson (1864-1931), som ritat flera kyrkor runt om i Stockholm. På förslaget ”Ritning till ny kyrka i Helsingborg” från 1891 har också antecknats att det ”gillas” … Fortsätt läsa Hermansson vinner kyrkotävlingen