Kategoriarkiv: Rättsväsende

Tivoliägaren går i konkurs

Klicka för förstoring. I augusti 1930 försattes tivoliägare Johan Hellström i Maglasäte utanför Höör i konkurs. Bland hans tillgångar fanns Höörs tivoli, kallat Grönalund, bestående av 1 dansbana, 1 musikpaviljong, 1 mindre paviljong, 1 kafébyggnad, diverse trädgårdsmöbler. På lagret fanns bland annat 67 lemonader, 1 låda bitsocker, 1 låda slickepinnar. Tivoliägaren har skulder framför allt … Fortsätt läsa Tivoliägaren går i konkurs

Röstlängden 1890

Den prydliga röstlängden från Kristianstad 1890 är ett exempel på hur röstsystemet såg ut innan den allmänna rösträtten infördes 1919. Genom 1862 års kommunalförordningar skapades landstingen. Rätten att delta i val till landsting, samt till stadsfullmäktige i de städer som stod utanför landstingen och som i sin tur fungerade som elektorer för val till riksdagens … Fortsätt läsa Röstlängden 1890

”Åklagaren hemstälde, om icke begge de tilltalade borde hållas i mörk cell, för att förmås till bekennelse”

1863 döms en 15-åring till döden vid Halmstads häradsrätt. Eric Ericsson, född 1848, och Nilla Andersdotter, född 1822, är de åtalade. Nilla Andersdotters man Carl Ingelsson hade under de sista sex åren bott inhyses hos Per Svensson i Arvaskog, skild från sin hustru, som bott i en jordkällare inne i skogen. Både Per och Carl … Fortsätt läsa ”Åklagaren hemstälde, om icke begge de tilltalade borde hållas i mörk cell, för att förmås till bekennelse”

”…qwarlåtenskapen efter Iungfru Ingeborg Ring, som den 16. sidstledne februarii, med döden afled…” 

Klicka för förstoring. År 1809 den 2. Iunii, förrätta- des laga Bouptekning, uppå qwar- låtenskapen efter Iungfru Inge- borg Ring, som den 16. sidstledne februarii, med döden afled, och ef- terlämnade inga andra, eller flere arfwingar, än hennes, den 28.de förutgående Ianuarii, äfwen med döden afgångne Broder, Snic- kare Åldermannen, mäster Da- niel Iohansson Rings, … Fortsätt läsa ”…qwarlåtenskapen efter Iungfru Ingeborg Ring, som den 16. sidstledne februarii, med döden afled…” 

”Årligen före jul lämnas oss kontant tio kronor” – ett undantagskontrakt i Abborremåla

1918 registrerades ett undantagskontrakt i Bräkne häradsrätts inteckningsprotokoll i samband med en fastighetsöverlåtelse. Kontraktet, som gäller Abborremåla nr 1 1/6 mtl i Ringamåla socken, är formulerat 15 år tidigare, strax innan Arvid och Berta Perssons son John Emanuel Arvidsson skulle gifta sig med Jenny Karolina. I det detaljerade kontraktet regleras balansen mellan självständigt hushåll och … Fortsätt läsa ”Årligen före jul lämnas oss kontant tio kronor” – ett undantagskontrakt i Abborremåla

Tågrånet på Malmö – Simrishamns järnväg

Klicka för förstoring. Den 18 mars 1907 utförde två 27-åriga män ett tågrån mellan Staffanstorps och Djurslövs stationer. Postiljonen Johannes Almén sköts i huvudet tre gånger och i Torna och Bara domsagas dombok upptar domstolsförhandlingarna sida upp och sida ner. Här finns också detektiva polisens i Malmö rapport från förhör med vittnen och misstänkta som … Fortsätt läsa Tågrånet på Malmö – Simrishamns järnväg

Ett prydligt och monumentalt tingshus

Klicka för förstoring Brevet från arkitekt Erik Gunnar Asplund till häradshövdingen 1919 är fyllt med praktikaliteter: trappans bredd, ventilationsfrågor, snickeriritningar för entreprenadens utfärdande. En bunt med handskrivna brev på arkitektens brevpapper finns bland handlingarna som rör Listers häradsrätts nya tingshus i Sölvesborg. De ger en viss uppfattning om diskussionerna som föregick det färdiga tingshuset, och … Fortsätt läsa Ett prydligt och monumentalt tingshus

Brandvakten i Varberg 1828

Klicka för förstoring. Bland Varbergs magistrats författningar, stadgar och instruktioner finns en instruktion för väktarna och brandvakten i staden, daterad 1828 (avskriften är möjligen gjord vid ett senare årtal). I denna står att läsa: Af stadens antagne nio stycken Väktare eller Brandvagtskarlar, skall tourvis en hvarje natt i kyrkotornet hafva vagt, samt där hvarje hel- … Fortsätt läsa Brandvakten i Varberg 1828

”Herr Christian maneuvrerar och springer på flerehanda sätt utan balancerstång”

Tack vare att teatersällskap var tvugna att betala en avgift till magistraten i Lund för att få uppföra sina föreställningar i staden, har också deras program bundits in tillsammans med kronoräkenskaperna och utgör ett fascinerande vittnesmål om nöjeslivet under tidigt 1800-tal. 1809 kunde det se ut såhär i reklam för en föreställning i teaterhuset: Klicka … Fortsätt läsa ”Herr Christian maneuvrerar och springer på flerehanda sätt utan balancerstång”

Hotell Continental stämmer Anita Ekberg

I september 1964 besökte Anita Ekberg Ystad i samband med en planerad filminspelning. Hon tog in på hotell Continental. I domboken framgår att hon [d]en 6 september erhöll […] en försträckning på 1000 kronor enligt en samma dag undertecknad förbindelse. Beloppet skulle återställas då likvid för hotellbesöket erlades. Denna har sedermera likviderats av AB Europa-Film. … Fortsätt läsa Hotell Continental stämmer Anita Ekberg