Etikettarkiv: lund

Elna Persson, kommunalpolitisk pionjär 

Frågan om rösträtt och rätt att väljas var hett omdebatterad i början av 1900-talet. Sedan tidigare fick kvinnor som betalade skatt lov att rösta kommunalt, och från 1909 fick de även möjlighet att väljas i dessa sammanhang. Att kompetenta kvinnor började ta plats i stadsfullmäktige hjälpte troligen till att bana väg för den allmänna rösträttens … Fortsätt läsa Elna Persson, kommunalpolitisk pionjär 

Murmästarnas mästerstycken

Från medeltiden och framåt fanns sammanslutningar av yrkesgrupper som arbetade med samma hantverk – skrån. Fram till att skråtvånget upphörde 1846 var medlemskap i ett skrå obligatoriskt för att få utöva ett yrke. Murmästareämbetet i Lund var verksamt från slutet av 1600-talet fram till 1846. I 1720 års skråordning stadgas att den ”som wil blifwa … Fortsätt läsa Murmästarnas mästerstycken

”Herr Christian maneuvrerar och springer på flerehanda sätt utan balancerstång”

Tack vare att teatersällskap var tvugna att betala en avgift till magistraten i Lund för att få uppföra sina föreställningar i staden, har också deras program bundits in tillsammans med kronoräkenskaperna och utgör ett fascinerande vittnesmål om nöjeslivet under tidigt 1800-tal. 1809 kunde det se ut såhär i reklam för en föreställning i teaterhuset: Klicka … Fortsätt läsa ”Herr Christian maneuvrerar och springer på flerehanda sätt utan balancerstång”

”…löpande utredningsärenden, kansligöromål, vakthållning…”

Varje kvartal insändes från de olika landsarkiven detaljerade rapporter till Riksarkivet, om vad man arbetade med ute i landet. 1948 rapporterar landsarkivarie Karl Mellander att tiden juli-september för de sju anställda upptagits av ordnings- och förteckningsarbeten i arkiv från härads- och rådhusrätter, kyrkor, häradsskrivare, generalguvernementskansliet med flera – därutöver löpande ärenden och andra göromål, samt … Fortsätt läsa ”…löpande utredningsärenden, kansligöromål, vakthållning…”

”Ett besök hos våra blinda bröder och systrar”

Två kvinnor sitter vid en bok på ett odaterat fotografi, troligen från tidigt 1900-tal. Den enda känner sig fram i boken, och den andra håller henne i handen, uppmärksam på vad hon kommer fram till. Vi vet inte vad de heter. I anknytning till fotografiet finns ett tidningsklipp från Lunds dagblad 1928, ett entusiastiskt reportage … Fortsätt läsa ”Ett besök hos våra blinda bröder och systrar”

Varmed har du sysselsatt dig under sommarlovet?

Klicka för förstoring. Vad lärde eleverna sig på Katedralskolan i Lund, då kallat Lunds högre allmänna läroverk, under ett år i ”första ringen” för drygt 100 år sedan? Uppsatsämnena i modersmålsundervisningen är särskilt intressant läsning – här finns en uppsjö ämnen från ”Uppkomsten och utvecklingen av det andliga ståndet i Sverige före år 1300” via … Fortsätt läsa Varmed har du sysselsatt dig under sommarlovet?