En truckolycka 1953

Klicka för förstoring.

Fram till 1994 var Postverket en statlig myndighet, organiserad i olika regionala distrikt och postkontor. I dessa arkiv finns olika sorters handlingar rörande postutdelningens vardag och administration – lantbrevbäringslinjer, böcker över lokala postkontor och mycket annat.

Här är en rapport om ett missöde med en truck på Halmstads järnvägsstation. Gösta Johansson beskriver hur han fick upp för hög hastighet i svängen över perrongen, vilket ledde till att trucken kördes ner i järnvägsspåret. Missödet nödvändiggjorde ett batteribyte i trucken, men inga andra skador konstaterades.

Klicka för förstoring.


Källa:

Landsarkivet i Lund: Postens områdespostkontors i Halmstad arkiv, F 1:5 (Äldre avtal och kontrakt).