”…löpande utredningsärenden, kansligöromål, vakthållning…”

Varje kvartal insändes från de olika landsarkiven detaljerade rapporter till Riksarkivet, om vad man arbetade med ute i landet. 1948 rapporterar landsarkivarie Karl Mellander att tiden juli-september för de sju anställda upptagits av ordnings- och förteckningsarbeten i arkiv från härads- och rådhusrätter, kyrkor, häradsskrivare, generalguvernementskansliet med flera – därutöver löpande ärenden och andra göromål, samt registrering av kartor och ritningar.

Nästan 70 år senare och med en flera gånger så stor styrka av anställda redovisas statistik på lite andra sätt – men många arbetsuppgifter är de samma och traditionen att avsluta brev med ”Lund i landsarkivet” hängde med långt in på 2000-talet.
Klicka för förstoring.

Källa:

Landsarkivet i Lund: Landsarkivets i Lund arkiv (Ämbetsarkivet), F II a: 3 (Dossiéer: Landsarkivet)