Palais glide i Laholm

Fylleri är ingen ovanlig förseelse, varken nu eller under 1900-talet. I en rapport från stadsfiskalen i Laholm 1939 finner vi denna lilla berättelse om Enar Valter Jönsson, som skulle visa sin kompis hur det egentligen ska se ut när man dansar den nya dansen ”palais glide” (i polisrapporten stavad palace glide). Förargelseväckande beteende, tyckte poliskonstapeln, eftersom han menade att dansstegen kombinerades med högljutt sjungande.

Då Jönsson på väg hem kommit till Bagareliden, hade han träffat samman med omnämnde Erik Vilhelm Johansson, som varit ganska berusad. De hade gått över Stortorget samt vidare Östertullsgatan. Då de befunnit sig vid inkörseln till järnhandlaren Jönssons gård, hade Johansson å gångbanan skolat dansa ’palace glide’, en ny dans, som han emellertid icke kunnat, varför Jönsson velat visa densamme, huru detta skolat tillgå. Jönsson hade härvid tagit ett par danssteg å gångbanan, och erkände han, att han härvid kunde ha gjort sig skyldig till förargelseväckande beteende. Däremot förnekade Jönsson, att han vid tillfället varit högljudd och fört oväsende.

Den som idag söker på palais glide på internet kan konstatera att gränserna för förargelseväckande beteende nog har flyttats lite sedan 1939, även om oljud och oväsende på fel plats vid fel tidpunkt är en tidlös källa till irritation.

Klicka för förstoring.


Källa:

Landsarkivet i Lund: Stadsfiskalens i Laholm arkiv, E II: 1 (Rapporter).


Om polisväsendet
Före 1965, skriver Beata Losman, var polisen till stor del en kommunal angelägenhet. I städerna hade borgmästaren närmaste tillsynen över stadens anställda polisstyrka. Det sågs inte som konstigt att stadsfiskalen både var polischef och åklagare, eller att polismästaren både åklagade och dömde, förrän långt in på 1900-talet. På landsbygden fanns efter 1918 landsfiskaler, som även drev in skatter och skötte utsökningar.

Mycket i de äldre polisarkiven har blivit gallrat, men det material som finns kvar kan innehålla intressant lokalhistorisk information och delvis komplettera information från domstolsarkiven.


Lästips!