Rägnrusk i Skivarp

Var det skånska vintervädret bättre förr? Vid sockerbruket i Skivarp förde man noggranna meterologiska anteckningar, varifrån vi kan utläsa att så inte nödvändigtvis var fallet, åtminstone inte 1912. Rägnrusk, mulet, dagsrägn, dimma, mulet, snö, kulet och mer rägnrusk gör att den som för anteckningarna den tredje december i vad som kan tolkas som en stillsam eufori understryker ”solsken hela dagen”. Termometern visar på ett par plusgrader nästan varje dag, och den som känt på den skånska vintern kan lätt föreställa sig leran och den råa fukten.

Klicka för förstoring.


Källa:

Landsarkivet i Lund: Skivarps sockerbruks arkiv F: 2 (Ämnesordnade handlingar av skilda slag)


Om arkiv från Sockerbolaget
Svenska Sockerfabriks AB, Sockerbolaget kallat, bildades 1907 som en sammanslagning av flera svenska sockerbruk och -raffinaderier. SSA blev ledande i Sverige och den sista nationella konkurrenten, Mellersta Sveriges Sockerfabriks AB, uppgick i SSA 1936.
Hos Landsarkivet i Lund finns arkivbestånd från såväl Sockerbolagets huvudkontor som alla sockerbruk som ingick i bolaget. Arkiven innehåller information om produktion, försäljning, forskning och mycket annat. I respektive fabriks arkiv finns ofta förteckningar över anställda, handlingar som skildrar fabrikernas roll i lokalsamhällena, ritningar med mera.


Lästips!
  • Darphin, Jean-Paul (1994): Sockrets katedraler: en studie av sockerindustrins historia och arkitektur
  • Kuuse, Jan (1982): Sockerbolaget Cardo 1907-1982
  • Torell, Ulrika (2015): Socker och söta saker: en kulturhistorisk studie av sockerkonsumtionen i Sverige