”Årligen före jul lämnas oss kontant tio kronor” – ett undantagskontrakt i Abborremåla

1918 registrerades ett undantagskontrakt i Bräkne häradsrätts inteckningsprotokoll i samband med en fastighetsöverlåtelse. Kontraktet, som gäller Abborremåla nr 1 1/6 mtl i Ringamåla socken, är formulerat 15 år tidigare, strax innan Arvid och Berta Perssons son John Emanuel Arvidsson skulle gifta sig med Jenny Karolina.

I det detaljerade kontraktet regleras balansen mellan självständigt hushåll och hjälp på äldre dagar, bland annat i formuleringen ”…denna jord skall jordägarne väl och i rättan tid åt oss sköta då vi ej orkar, men altid vid tillsägelse tillsläppa dragare och redskap”. Avslutningsvis vill det äldre paret att ”då vi blifva döda skall jordägaren på ett i orten anständigt sätt låta begrafva våra döda kroppar”.

Klicka för förstoring.


Källa:

Landsarkivet i Lund: Bräkne häradsrätts arkiv, A II a: 92 (inteckningsprotokoll)


Om undantagskontrakt
Undantagskontrakt var ett sätt för de äldre som skulle låta en fastighet gå vidare till barnen att försäkra sig om att de fick bo kvar på en del av marken och hade rätt till exempelvis spannmål, mjölk och ved. Det var en möjlighet att trygga sin försörjning under ålderdomen.
Undantagskontrakt var vanliga framför allt under 1700- och 1800-talet men även in på 1900-talet. De kan ge en detaljerad och levande bild av de dagliga behoven.

 Lästips!