Brass mot brass

Klicka för förstoring.

Kanske särskilt stort under 1970- och 1980-talen var konceptet med kultur och kunskap i ett, genom skolföreställningar som denna: ”Brass mot brass” 1986. En polisinspektör berättar om narkotika och en orkester spelar.

Ett pressklipp från Skånska dagbladet finns också bevarat, och där kan vi läsa:

En haschkaka och en bit marijuana visades upp för eleverna och efteråt fick den som ville komma fram och lukta. På ett bildband kunde åhörarna bland annat se hur en knarkarkvart ser ut och vilka hjälpmedel som används till smuggling. En bild på en förstörd käke och ett missbildat barn tillhörde de otäckaste inslagen. Då och då tog Cornova Brass över och spelade ett par stycken.

Klicka för att läsa hela artikeln.

Rikskonserter var en svensk statlig stiftelse som startade 1968, men redan på 1930-talet fanns det tankar om en organisation med ett liknande uppdrag. Rikskonserter skulle bidra till variation och bredd i musikutbudet i landet, främja olika musikgenrer och integrera ett jämställdhets- och mångfaldsperpsktiv. Organisationen ordnade skolkonserter och offentliga konserter och gav stöd till olika musikaliska aktiviteter.

Rikskonserter hade nio regionala kontor fram till 1988, då dessa tillsammans med Regionmusiken överfördes till landstingen och bildade länsmusikstiftelser. Verksamheten upphörde 1 januari 2011.


Källa:

Landsarkivet i Lund: Rikskonserter. Södra regionens i Kristianstad arkiv, F 1 AA:2. Fotograf okänd.


Lästips!
  • Gustafson, Klas (2011): Levande musik i hela landet. Rikskonserter från början till slut