Högertrafikomläggningen 1967

Bilden: Skolbarn på Söderkullaskolan i Malmö får undervisning om högertrafiken.

Tänk att omläggningen till högertrafik i Sverige innebar att varenda vägskäl måste undersökas, för att avgöra om någon ombyggnad var nödvändig för att säkra sikten och manövreringsmöjligheterna! Det kunde se ut som här nedan, gällande en vägkorsning utanför Billeberga, med en ritning och en kostnadsberäkning, som insändes till HTK, Statens Högertrafikkommission för godkännande.

Förberedelserna för omläggningen från vänstertrafik till högertrafik i Sverige samordnades av HTK, som också stod för kostnaderna för åtgärderna. Stor del av det lokala utredningsarbetet beträffande vägar, omskyltningar med mera skedde emellertid genom vägförvaltningarna – lokala föregångare till Trafikverket som hade hand om regelbundet vägunderhåll.
Sveriges riksdag hade räknat med att omläggningen skulle kosta omkring 400 miljoner kronor, men kostnaden räknades senare upp till 600 miljoner. Dagen H, då omläggningen skedde, inträffades söndagen den 3 september 1967.

Klicka för förstoring.

Klicka för förstoring.


Källa:

Landsarkivet i Lund: Vägförvaltningens i Malmöhus län arkiv 1944-1978, F XII: 30 (Handlingar i övrigt rörande vägar, broar m.m. Högertrafikomläggning). Foto från Ellbergs bilder ABs arkiv. Fotograf: “Daw”.