En utmärglad fux i Blekinge

1894 kallas länsveterinär Per Englesson till Möllegården utanför Rödeby för besiktning av djurplågeri.

Hästen, ett omkring 20 år gammalt sto, till färgen fux med stjärn, var i hög grad magert och hade ett skafsår af omkring 3 cms genomskärning å ena bogspetsen samt företedde dessutom stark öfverkotning båda bak. På grund af alla dessa omständigheter och särskildt djurets till ytterlighet utmerglade tillstånd måste det betraktas som uppenbart djurplågeri att använda det till arbete, af hvad slag det vara må, hvilket jag härmed på heder och samvete intygar.

Klicka för förstoring


Källa:

Landsarkivet i Lund, Länsveterinärens i Blekinge arkiv, C I a: 2 (koncept).

Klicka för förstoring


Om länsveterinären
Redan 1830 beviljades statsmedel för avlöning av en djurläkare i varje län. 1877 omvandlades länsdjurläkaren till länsveterinär, som lydde under landshövdingen. Länsveterinären hade övergripande ansvar för att i länet förebygga och rapportera om mul- och klövsjuka, tuberkulos och andra smittsamma sjukdomar, samt att som i exemplet ovan sörja för god djurhållning och inspektera misstänkt djurplågeri. I en instruktion från 1888 står bland annat att ”i den mån länsveterinären derom anlitas, så fort ske kan, lemna hjelp till sjuka husdjurs botande. Han vare äfven pligtig att tillhandagå allmänheten med operationers utförande på husdjur” (SFS 1888:53).

Årsredogörelserna kan berätta mer om verksamheterna i länet. Än idag finns det länsveterinärer som verkar under respektive länsstyrelse.


Lästips!