E:tma titulus! 

I september 1929 skrevs ett tackbrev till Malmö Lantbruksklubb från en avsändare i Dagsnäs i Västergötland, troligen ägaren på Dagsnäs säteri, ryttmästare Bertil Ekberg. Brevet har signerats endast med ett foto, och är skrivet genom en kvinna, troligen hans hustru Elsa Ekberg, född Hård af Segerstad. ”Var du glad att jag ej har skrifvit eller ritat, det hade blifvit mera svårtydt!”, har ryttmästaren kommenterat längst ner.

Brevet lyder, med insprängda illustrationer:

Broder Professorn!

Det kan väl icke synas påträngande, att redan nu framföra tacksamheten för det vänliga mottagandet å [Alnarp] den 20/7. Sammanträdet lärorikt, utfärden visade ju [grödor och djur] bättre än opraktiska teckningar, inspektor [okänd person]-s förmåga understödd av vetenskapliga agronomer, professorer, doktorer, ammanuenser och direktörer. [Middagen] mättande, läskande, välsmakande, välarrangerad. [Drickande gäster] i allmänhet vällyckade. E:tma titulus! (Eftersläckningen) effektfull.

Malmö Lantbruksklubb ordnade, och ordnar ännu 2017, sommarmöten i Alnarp. Klubbens uppgift var och är att verka för jordbrukets och dess binäringars befrämjande i allmänhet och i Malmöhus län i synnerhet.

Vad avses med ”E:tma titulus”? Förste arkivarie Bengt Danielson har svaret: Et(t)ma betyder helt enkelt prima, dvs. förstklassig (av lat. primus, först). Förklaringen till det egendomliga ordet är att det i äldre tid ibland skrevs till exempel ”1:ma skokräm” på etiketter och dylikt. Detta skulle förstås utläsas prima, men av okunnighet eller på skämt sade man ibland ”ettma” istället. Alltså: ”förstklassige adressat!”


Källa:

Landsarkivet i Lund: Malmö lantbruksklubbs arkiv, F 1:1 (Ämnesordnade handlingar).