En ladugård till Toppeladugård

Nils Blanck hade en enorm mängd uppdrag under sin tid som länsarkitekt i Malmöhus län: stadsplaner, ändringar av kyrkor och kyrkogårdar, gatlyktor, byggnader, och – som i det här exemplet – ladugårdar. På uppdrag av Toppeladugårds gods då nye ägare Nils Aschan, ritade Blanck 1928 ett nytt ko­stall. För besväret fick han 150 kronor.

Nils Aschan var före detta stadsfiskal i Malmö och tillika affärsman. Hans flytt till Toppeladugård förevigades i visan ”Skånska slott och herresäten” med text av Hjalmar Gullberg och Bengt Hjelmqvist, på skiva med Edvard Persson 1929. Aschan ska ha blivit förgrymmad över att Systembolaget i Malmö vägrade utöka hans tilldelade spritranson inför ett födelsedags­firande 1928, och köpte godset Toppeladu­gård där han bosatte sig för att under sina sista levnadsår betala skatt i Genarps kommun istället för Malmö.

Där rådjuren skymtar bak gråvita stammar
man ser Toppeladugårds broar och dammar
Långt bort från Systemet och spriten och stan
där lurar belåten fiskalen Aschan


Källa:

Landsarkivet i Lund: Länsarkitektens i Malmöhus län arkiv, Ö I a: 20 (Länsarkitekt Blancks projekt)


Lästips!
  • Åkermark, Bo E och Erikson, Hasse (1976): Skånska slott och herresäten. I hälarna på Edvard Persson, Hjalmar Gullberg och Bengt Hjelmqvist