”Ett besök hos våra blinda bröder och systrar”

Två kvinnor sitter vid en bok på ett odaterat fotografi, troligen från tidigt 1900-tal. Den enda känner sig fram i boken, och den andra håller henne i handen, uppmärksam på vad hon kommer fram till. Vi vet inte vad de heter. I anknytning till fotografiet finns ett tidningsklipp från Lunds dagblad 1928, ett entusiastiskt reportage om ”Blindanstalten”, eller Vårdanstalten i Lund för blinda med komplicerat lyte, som det egentligen hette.

1809 startades den första specialskolan för dövstumma i Sverige: Allmänna institutet för dövstumma och blinda. Stiftaren PA Borg konstruerade det handalfabet som fortfarande används i Sverige. Skolan utbildade framför allt i hantverksyrken. På 1850-talet började mindre institut för dövstumma upprättas av enskilda.

Vid 20 års ålder, 1877, tog Elisabeth Anrep-Nordin som första kvinna i Sverige dövstumlärarexamen. Hon öppnade landets första skolhem för dövstumma i Skara. Efter några år flyttade hon det till Vänersborg, och det kom från 1901 att kallas Drottning Sofias stiftelse (arkivet härifrån finns på Landsarkivet i Göteborg). Anrep-Nordin hade studerat olika pedagogiska metoder i USA och Tyskland, och tog fram undervisningsmetoder som utgick från elevernas individuella förmåga, vilket gav positiva och för samtiden förvånande resultat. Hennes arbete anses än idag som banbrytande inom området. 1910 blev hon också den första kvinnan att väljas in i en svensk stadsfullmäktigeförsamling, då i Vänersborg.

1914 beslöt riksdagen att staten skulle överta vården av blinda dövstumma, blinda utvecklingsstörda samt blinda med andra handikapp, t ex epilepsi. Därmed blev även Drottnings Sofias stiftelse och skolhemmet statliga. Det bestämdes att en ny anstalt med skola, arbetshem och asyl (senare vårdhem) skulle uppföras och Lund föreslogs som lämplig ort. Till följd av första världskriget kunde anstalten invigas först 1922.

”…fru Nordin, som haft att kämpa med skyhöga svårigheter under de år hon lett skolan, fick till slut den glädjen att se ’sitt hjärtas barn’ fört i lugn och säker hamn i den stora och ändamålsenliga byggnad, där anstaltens alla olika avdelningar äro samlade”, står det i tidningsartikeln. Bara några dagar efter anstaltens flytt till Lund, gick Anrep-Nordin i pension.
1965 flyttades undervisningen till Örebro med motiveringen att den skulle ligga mer centralt i landet. Anstalten i Lund kallas sedan dess Annetorpshemmet, och övertogs av landstinget 1967.

Klicka för att läsa hela artikeln.


Källa:

Landsarkivet i Lund: Annetorpshemmets i Lund arkiv, oförtecknade fotografier och pressklipp. Fotograf okänd.


 Lästips!