Filmprogram för skolorna höstterminen 1951

Klicka för förstoring och visningsplan.

I folkskoleinspektörens arkiv finns filmprogram och visningsplan för Skolfilmföreningen inom Hallands norra inspektionsområde. Det framgår att de flesta skoldistrikten har egna apparater för ljud- och stumfilmsvisning. Ett mindre antal hyr apparat. Titlarna är tidstypiska och en del väcker frågor om innehållet. ”Vad far gör är rätt”, ”Duktig flicka”, ”Vad månde bliva”, ”Att sig beskatta” med flera. Flera av titlarna ger träff i Svensk Filmdatabas. ”Duktig flicka” handlar enligt beskrivningen i denna databas om ”vardagshygien, goda seder, bordsskick, hyfs och städat uppträdande”.

Vidare påminner filmprogrammet om att ”filmcement” bör användas frekvent – en idag närmast utdöd företeelse, ett slags lim för att sätta ihop skarvar på smalfilm.


Källa:

Landsarkivet i Lund: Hallands läns folkskoleinspektionsområdes arkiv, F III d: 1 (Handlingar rörande undervisningen)


Om folkskoleinspektörer

Från 1861 inrättades folkskoleinspektörerna, som fick stor betydelse för folkskolans utveckling. De reste runt i alla skoldistrikt och kontrollerade att skolrådet uppfyllde statens krav. Statsbidrag utgick till lärarlöner under vissa förutsättningar, och folkskoleinspektörerna kontrollerade också att kvalitetskraven upprätthölls. Många av dem var intresserade pedagoger och spred nya idéer. Folkskoleinspektörerna fanns kvar till 1958, då de ersattes av länsskolnämnd, som i sin tur upphörde 1991.