”Gruppvis samtalande och diskuterande, tidnings- eller annan läsning i verkstäderna eller å bruksområdet är under arbetstiden ovillkorligen förbjuden”

Hur såg arbetsuppgifterna ut vid Kockums järnverk i Kallinge i början på 1900-talet? En lista över verkstads- och smidesarbetare, som deltagit i en blockad 1903 utan att bli avskedade, ger några exempel.

Frans Sandberg, järnsvarvare (Anställd i Bolagets tjänst öfver 30 år) – Vandringsgods, diverse gröfre svarfning, såsom axlar, remskifvor m.m.

John Olsson, gängare (Anställd härstädes under cirka 5 år) – Gängning af skrufvar till diverse behof. (Arbetat blott 37 veckor und. 1902)

Emil Månsson, filare (Anställd här sedan d. 4/6 1902) – Hops. af takfönster, sprilor No9 m.m., deltagit lastning o lossningsarbeten.

Carl Petersson (Antogs den 20/12 1902) – Hopsättning af kaminer, ugnsramar m.m.

Josef Rosenström, Filarelärling – Hopsatt kaminer, ugnsramar, koksp. No6; spjälln m.m.

Carl Rein. Berg, Filarelärling – Hjälpt fadren vid hopsättning af tröskverk, hops. af kaminer, ugnsramar m.m.

Anton Hellgren, Filarelärling – Hjälpt fadren vid hops. af ligg.vandr., hops. af kaminer, ugnsramar m.m.

Klicka för förstoring.

Ordningsreglerna berättar att den ordinarie arbetstiden är från klockan 6 på morgonen till klockan 6 på kvällen, med en halvtimmes frukostrast och en och en halv timmes middagsrast. Paragraf 4 lyder:

En hvar af bolagets arbetare har att med ordning och omsorg fullgöra sina åligganden samt att, så väl i som utom arbetet, iakttaga ett sådant uppförande att skäl till anmärkning ej må förekomma. Att hålla rent och snyggt såväl i verkstäder, bostäder och uthus som å brukets andra områden bör ligga i hvars och ens eget intresse och anbefalles.

I paragraf 6 konstateras att

Gruppvis samtalande och diskuterande, tidnings- eller annan läsning i verkstäderna eller å bruksområdet är under arbetstiden ovillkorligen förbjuden.

Klicka för förstoring.


Källa:

Landsarkivet i Lund: Kockums Jernverks i Kallinge arkiv, F I d: 1 (Kontrakt och övriga handlingar rörande arbetare)