”…hans elaka och våldsamma behandlingssätt mot Hustrun vållat hennes sinnessvaghet”

Klicka för att se hela uppslaget.

Liggaren över ”hospitalshjonen” på Malmö hospital är full av tragiska livsöden. Bland dem är Elna Jonasdotter från Landskrona som skrivs in på Malmö hospital 1838, 56 år gammal.

[G]ift med en Timmerman Jöns Jacobsson, hvars elaka och våldsamma behandlingssätt mot Hustrun vållat hennes sinnessvaghet, som yttrar sig genom tyst svårmodighet och olust för all sysselsättning. Hon har dock härstädes genom en öm behandling i så måtto blifvit förbättrad, att hon med tämmelig flit och trägenhet sysselsätter sig med spånad [att spinna] och andre qvinnfolksarbeten. Hon kunde således säkert utan fara återlemnas till samhället, men man fruktar icke utan anledning, att Mannens oskickliga uppförande snart skulle vålla henne återfall till sinnesrubbning.


Källa:

Landsarkivet i Lund, Malmö hospital. Hospitalskontorets arkiv D II: 2 (Liggare över hospitalshjon och patienter) samt längst ner, ritning C140 ur samma arkiv


Om Malmö hospital
Hospitalen var de första sjukhusen och fungerade även som fattigvårdsinrättningar. Hospitalet i Malmö har anor från 1500-talet. Under 1700-talet växte det fram lasarett, som hade till ändamål att inte bara vårda utan även bota, och hospitalet kom därmed att omfatta främst vård av sinnessjuka (vilket också kunde inkludera obotliga och smittsamma sjukdomar).
Tillkomsten av det nya hospitalet i Lund – invigt 1879 och senare omdöpt till Sankt Lars – blev början på slutet för Malmö hospital som nu endast kom att fungera som asyl (det vill säga att endast de som ansågs icke botbara togs in här). Lokalerna vid Rundelsgatan i Malmö användes tills Östra sjukhuset stod klart 1935.
Klicka för förstoring.
Lästips!