Karlskrona musikförening går miste om en jubileumsfest

Klagomål på brevbäringen är ett aktuellt ämne, men tydligen inte ett nytt. I mars 1945 skriver ordföranden i Ronneby musiksällskap ett besviket brev till Posten i Karlskrona:

Ronneby musiksällskap lade här den 15/3 1945 i brevlåda ett vanligt brev med adressen: Karlskrona musikförening, Mus:dir. B Driving, Karlskrona. Kuvertet kom Driving tillhanda måndagen 19/3 men är avstämplat i Ronneby redan den 16/3 och borde normalt varit adressaten tillhanda den 16/3. V.g. undersök orsaken till denna försening, som för oss var mycket ledsam då brevet innehöll inbjudan till en jubileumsfest den 18/3, och då andra liknande förs. både i Karlskrona och Karlshamn gått fram i rätt tid. Driving har kuvertet kvar.
Högaktningsfullt
R Vasser
Ordf i Musiksällskapet

Klicka för förstoring.

Den 24 mars svarar postmästaren i Karlskrona:

Eder skrivelse den 22 innevarande mars åberopas.
Någon utredning kan ej förebringas var orsaken är att söka till den omskrivna förseningen av ett brev från Ronneby musiksällskap till Musikdirektör B. Driving härstädes. Enligt dennes uppgift hade detsamma icke utlämnats vid efterfrågan av post å Karlskrona Kustartilleriregementes postutlämning den 17 mars omkring kl. 14. Måndagen den 19 mars kl 9 hade det dock funnits där. Om förseningen skett inom postverket, synes det sannolikt, att försändelsen till en början kommit att felsorteras till annan postanstalt eller till annat postfack, varifrån den senare återställts.

Att musiksällskapet skickat ut en inbjudan bara tre dagar innan festligheterna, och att postmästaren efter två dagar ger ett så utförligt svar, kanske ändå kan tolkas som att postväsendet var relativt välfungerande.


Källa:

Landsarkivet i Lund, Postens områdespostkontors i Karlskrona arkiv, E 2: 4 (Ankomna ej diarieförda skrivelser)


Om arkiv från postverket
På Landsarkivet i Lund finns arkiv från Postens olika kontor i Skåne, Halland och Blekinge från mitten av 1800-talet till och med 1994, då Posten blev ett helägt statligt bolag istället för en myndighet.