Kamrershumor på Sockerbolaget

Kell Borg (1907-1979) var kontorist, kamrer och redovisningschef på Sockerbolaget. Han var också en kreativ och påhittig person som gjorde vishäften och andra illustrationer under 1930-, 40- och 50-talen. Här syns exempel från ”Utdrag ur kontoförteckningen. Illustrerad upplaga”, troligen från 1940-talet, samt ett potentiellt självporträtt från ett julhäfte 1951.

Klicka för förstoring


Källa:

Landsarkivet i Lund: Svenska Sockerfabriks AB. Huvudkontorets arkiv, F 6: 29 (Sockerhistoriska handlingar)

Klicka för förstoring


Om arkiv från Sockerbolaget

Svenska Sockerfabriks AB, Sockerbolaget kallat, bildades 1907 som en sammanslagning av flera svenska sockerbruk och -raffinaderier. SSA blev ledande i Sverige och den sista nationella konkurrenten, Mellersta Sveriges Sockerfabriks AB, uppgick i SSA 1936.

Hos Landsarkivet i Lund finns arkivbestånd från såväl Sockerbolagets huvudkontor som alla sockerbruk som ingick i bolaget. Arkiven innehåller information om produktion, försäljning, forskning och mycket annat. I respektive fabriks arkiv finns ofta förteckningar över anställda, handlingar som skildrar fabrikernas roll i lokalsamhällena, ritningar med mera.


Lästips!
  • Darphin, Jean-Paul (1994): Sockrets katedraler: en studie av sockerindustrins historia och arkitektur
  • Kuuse, Jan (1982): Sockerbolaget Cardo 1907-1982
  • Torell, Ulrika (2015): Socker och söta saker: en kulturhistorisk studie av sockerkonsumtionen i Sverige