Etikettarkiv: fattiga

”…utbedja sig ödmjukast att för honom blifva förskont…”

Klicka för förstoring. Landskansliet uppmanade församlingarna att inkomma med uppgifter om fattiga och lösdrivare, och kyrkoherden i Kverrestad och Smedstorp svarade med följande upplysningar om en icke önskvärd sockeninvånare 1816: Efter för detta gifven hög befallning får jag härmed i dju- paste ödmjukhet vid handen gifva, att vid efterfrågan å utlyste Sochnestämmor i Qverrestads och … Fortsätt läsa ”…utbedja sig ödmjukast att för honom blifva förskont…”

Nöden i Ölmevalla socken

I februari 1847 skriver representanter för Ölmevalla socken, samt kyrkovärd och pastor, till ”Konungens Höga Befallnings-hafvande öfwer Hallands län”, det vill säga länsstyrelsen. Som nöden inom Ölmevalla församling är ganska stor, i anseende till den miss-växt som siste år inträffadt, då nästan alla åboer och hemmans brukare fattas Spannemål till Utsäde och Brödföda; hvaraf följer … Fortsätt läsa Nöden i Ölmevalla socken