Tidskriften Gymnasisten

Se tre uppslag av tidningen: Bild 1, Bild 2, Bild 3

Föreningen Concordia var en förening på Halmstad läroverk som grundades redan 1873. Under en period gav föreningen ut tidskriften Gymnasisten. Nummer 2 från 1934 innehåller rubriker som ”Gymnasistens klagosång” – ”Fotopristävlingen” – ”Populär botanik” – ”Från fjällfärden”. Lokala näringsidkare gör reklam riktad till gymnasisterna – för blommor, kostymer, bakelser, pappersvaror och Läkerol. Redaktionen konstaterar att fotopristävlingen inte riktigt mötte det storartade intresse de hoppats – ”Visserligen blev resultatet inte dåligt, med det blev dock inte vad vi hade väntat. Samtliga insända foto vore i alla fall mer eller mindre lyckade”. Utgåvan avslutas med kåseriet ”Namnlös fasa”, om en skrivning i svenska.


Källa:

Landsarkivet i Lund: Föreningen Concordias arkiv, vol 9.


Om skolarkiv

1842 beslutade riksdagen om allmän folkskola och skolplikt infördes. Kyrkan var till en början huvudman för folkskolan, men under 1900-talets första årtionden övertog kommunerna ansvaret. Äldre uppgifter finns alltså i kyrkoarkiven, medan de nyare delarna av folkskolornas arkiv finns i kommunarkiven.
I städerna fanns redan långt före den allmänna folkskolans tid fanns läroverk, vissa riktigt gamla, såsom Katedralskolan i Lund. 1966 omvandlades läroverken till kommunala gymnasier och handlingar efter denna tid finns i kommunarkiven.


Lästips!