Elna Persson, kommunalpolitisk pionjär 

Frågan om rösträtt och rätt att väljas var hett omdebatterad i början av 1900-talet. Sedan tidigare fick kvinnor som betalade skatt lov att rösta kommunalt, och från 1909 fick de även möjlighet att väljas i dessa sammanhang. Att kompetenta kvinnor började ta plats i stadsfullmäktige hjälpte troligen till att bana väg för den allmänna rösträttens införande 1919, som kvinnor kämpat för i decennier.

Den första kvinnan i Lunds stadsfullmäktige var socialdemokraten Hanna Persson. Hon valdes in vid ett fyllnadsval 1911, det första valet i Lund efter det att kvinnor fått rätt till kommunal representation. Vid 1912 års ordinarie val kom även Elna Persson och Anna Bugge-Wicksell in i fullmäktige, via en lista som benämndes ”Kvinnorna”. Vid nästa val, 1916, kandiderade Elna Persson för Borgerliga valförbundet. Hon satt sedan i fullmäktige i 20 år.

1912 var Elna Persson 46 år gammal, hade arbetat som lärare i nästan tio år och därefter drivit en affär som hon hade kvar till 1934. Hon var aktiv bland annat i Skånes köpmannaförbund, Föreningen för Kvinnans Politiska Rösträtt och Fredrika Bremer-förbundet. Hon blev också, troligen som en av de första i kvinnorna i Sverige, invald till  huvudman i Sparbanken i Lund 1925.

Klicka för förstoring.

Elna Persson engagerade sig också i sjukvårdsfrågor och invaldes som suppleant i landstinget i Malmöhus län redan 1919, det första valet efter det att kvinnor fick bli förtroendevalda i landstingen. I Borgerliga valförbundets protokoll hittar vi henne i protokollen inför valen 1926, där hon placeras som nummer tre på listan både till landstings- och kommunalvalen. Utöver hennes dubbla engagemang som etablerad politiker ”anmäldes att fröken Elna Perssons damkommitté välvilligt åtagit sig att färdigställa förbundets valförsändelser”.

Klicka för förstoring.

På Landsarkivet i Lund finns ett stort antal mindre arkiv från högerföreningar i Skåne, inte minst kvinnoföreningar.


Källa:

Landsarkivet i Lund: Borgerliga valförbundets i Lund arkiv A 1:1 (Protokoll vid föreningsmöten och årsmöten)


Lästips!