Ett lok åt Västra Klagstorp – Tygelsjö järnväg


1898 startade järnvägstrafiken från Klagshamn till Tygelsjö för att transportera kalkprodukter från brytningen i Klagshamn. 1902 inköptes ett tredje lok åt Västra Klagstorp-Tygelsjö järnväg. Banan hade sedan tidigare två lok som inköpts begagnade, men detta nyproducerades av Nydqvist & Holm i Trollhättan, en betydande investering för 24 000 kronor.

Cementtillverkningen i Klagshamn lades ner 1938. I samband med detta såldes loket till Malmö-Limhamns järnväg. Under en period transporterades sockerbetor på järnvägen mellan Klagshamn och Tygelsjö, men 1963 revs spåren upp, sedan länge oanvända.


Källa:

Landsarkivet i Lund: Skånska Cement AB. Limhamnsavdelningens arkiv, F 4: 1 (Handlingar angående maskinutrustningen)

Klicka för förstoring.


Lästips!

Klicka för förstoring.