Kvinnlig rösträtt i Tomelilla

Den 26 april 1919 samlades styrelsen i Föreningen för Kvinnors Politiska Rösträtt i Tomelilla för möte, under ledning av ordföranden fil kand. Hulda Lund. Vilken typ av möte det är framgår inte, men eftersom årsberättelse läses upp låter det som att det kan vara ett årsmöte. Det är en spännande tid, efter årtionden av ansträngningar går äntligen rösträttskämparna mot seger. En av frågorna som diskuteras är vilken verksamhet LKPR (Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt) ska ha ”då segern definitivt är vunnen”.
Men det finns också konflikter under uppsegling:

Vidare protesterade falangen mot folkskollärare C. Weisells beteende, såsom varande medlem i föreningen, med anledning av hans agitation mot den kvinliga kandidaten vid senaste landstingsmannaval. En kommitte, bestående av fem personer, tillsattes för att avfatta och på lämpligt sätt över lämna protesten ifråga.

Protokollet avslutas

Mötet, som präglades av en angenäm stämning, avslöts med samkväm varunder uttalades enhälligt den önskan, att om rösträtten går igenom vid nuvarande riksdag, samlas till ett ”halleleluja”-möte.

Beslutet om att införa allmän och lika rösträtt för kvinnor togs den 24 maj 1919. Om ”halleluja-mötet” – som protokollförfattaren troligen avsåg att skriva – blev av och hur det gestaltade sig framgår tyvärr inte av protokollsboken.

Klicka för förstoring.


Källa:

Landsarkivet i Lund: Föreningens för Kvinnors Politiska Rösträtt (FKPR) i Tomelilla arkiv, A:1 (Protokoll)


Lästips!