”För en gångs skull hade KARLARNA bakat (+Görans moster)”

Arkiv från föreningar där medelåldern är runt 17 år är kanske inte det vanligast förekommande på Landsarkivet, men de olika fältbiologklubbarna i Skåne är sådana exempel! Programblad och protokoll förmedlar entusiasm och uppfinningsrikedom, i gränslandet mellan formal­iserat föreningsliv och ungdomlig spontanitet. Bland programpunkter hos Eslövs fältbiologer 1974 finns exkursion till Krankesjön och Stavröds mosse, samt föreläsning om limnologi. Styrelseprotokollen berättar om planerings­arbete, programverkstad och en hel del fikande.

Se uppslag ur programbladen för 1974: del 1, del 2.


Källa:

Landsarkivet i Lund: Eslövs fältbiologers arkiv, A 1: 1 (Styrelseprotokoll med bilagor samt programblad).


Om fältbiologerna

Fältbiologerna är en politiskt oberoende och ideell förening för natur- och miljövårdsintresserade ungdomar. Föreningen startade 1947 för att sprida kunskap om naturen genom föreläsningar, läger och exkursioner.

Föreningens hemsida berättar: ”Det verkliga mediala genombrottet kom i mitten av 60-talet då Skånes Fältbiologer städade stränder från 100-tals ton sopor, en kampanj som fick namnet ’Skåne blev renat!’. Fältbiologerna väckte det yrvakna miljömedvetandet från slutet av 60-talet genom att så gott som varje år ordna någon kampanj med uppmärksammade aktioner mot skogsbruk, slöseri med naturresurser, vattenkraftsutbyggnad m.m. Humorn var ett viktigt vapen – då som nu – och udden var oftast riktad mot någon makthavare som förbisåg miljöns intressen.”


Lästips!

  • Fältbiologerna (1996): Femtio år är historien