Nils Olsson minar i knadder 

Ända sedan medeltiden har det från Limhamn hämtats kalksten för kalkbränning. Flera olika stenbrott och ett antal större kalkbrott fanns i området. Ett av dessa syns på kartan som ”gamla kalkbrottet”. Vid bildandet av Skånska Cement AB 1871 blev kalkstensfyndigheterna vid Limhamn råvarubasen för den cementfabrik som byggdes i Lomma, och från 1890 för den nya cementfabriken i Limhamn. Järnväg mellan Limhamn och Malmö anlades, liksom spårförbindelse till kalkstensfyndigheterna cirka två kilometer söderut. Fabriken moderniserades och utökades kontinuerligt.

Klicka för förstoring.

Arbetet i kalkbrottet var hårt och inte utan risker. Bland de anmälda olycksfallen finns Nils Olsson, 63 år, som i december 1905 skadade knäet. ”Då han s.k. minade i knadder kom ett ras och föll på wenstra knäet så att swulst och wärk uppstod”. Enligt anmälan arbetade Olsson på från att olyckan inträffade vid 2.30 till klockan 5. Läkare uppsöktes först dagen därpå. Knadder var den massa av småsten som filtrerades bort från den brutna stenen. Att mina innebär att bryta mineral.

Klicka för förstoring.


Källa:

Landsarkivet i Lund: Skånska Cement AB. Limhamnsavdelningens arkiv, B 4 B: 2 (Olycksfallsrapporter för kalkbrottet). Den odaterade kartan över Limhamns municipalsamhälle kommer från Skånska Cement AB. Huvudkontorets arkiv, ritning A05101


Lästips!