”Styrt i neutralitetsled”

Handeln med Tyskland utgjorde en stor del av den svenska utrikeshandeln under andra världskriget. Genom skeppsdagbok, proviantlistor och ankomst- och avgångsbrev från ångfartyget s/s Irma ges en ögonblicksbild av denna handel. I juni 1944 gick resan till Hamburg, där malm lossades och koks lastades.

Klicka för förstoring.

Ett par dagar efter att skeppet lämnat Hamburg och närmade sig Sandhammaren noteras i skeppsdagboken:

Tre stycken förrymda ryska krigsfångar ha anmält sig som fripassagerare. De ha legat gömda i akterrummet sedan fartygets vistelse i Hamburg och tagit sig ut genom att bryta sig ut genom träskottet mellan lastrummet och förrådskällaren akterut.

En senare notering berättar att fripassagerarna dagen därpå överlämnades till lotsbåten i Kalmar som lämnade dem vidare till svenska polismyndigheterna.

Klicka för förstoring.

Ångfartyget Irma var ett av Rederi Erik Bancks tre stora fartyg under andra världskriget. På denna sida syns förutom skeppsdagboken en proviantlista och avgångsbrev från den aktuella resan.


Källa:

Landsarkivet i Lund: Bancks rederiarkiv, F II: 4 (Ämnesordnade handlingar angående båtar), D IV: 3 (Skeppsdagböcker)