Etikettarkiv: vallda

”Tävlingar och nöjes-tillställningar formligen haglar över trakten”

En källa till information om hur livet såg ut i en församling, är kyrkoherdens ämbetsberättelser som fylls i inför biskopens visitation. Här kan finnas uppgifter om nöjesetablissemang, arbetslöshet, frikyrkliga sammanslutningar, diakoni, gudstjänstvanor, nykterhetsarbete med mera. Kyrkoherde Jacob Marelius i Vallda församling uppger i en ämbetsberättelse från 1951 att vilodagen inte helgades som den borde: Vilodagen … Fortsätt läsa ”Tävlingar och nöjes-tillställningar formligen haglar över trakten”

”Till äfventyrs torde han då wara bättre eller har Gud kallat honom hädan”

”På gjord föreställning af Pastor i Församlin- gen, öfverenskom och beslutade Socknemän- nen enhälligt, det skall Backstugusitta- ren Börje Jönsson wid N:o 1 [Lundenbr. Annusgården], bekomma 1 kappe korn af hwarje hel Gård och 8 [skilling] R.G. [riksgäld] likaledes af hwarje Gård eller Hemman, för det han 1/2 år, eller till nästa October må- nads … Fortsätt läsa ”Till äfventyrs torde han då wara bättre eller har Gud kallat honom hädan”